Naszych zapominalskich zapraszamy do biura po odbiór przedmiotów pozostawionych w autokarze po powrocie z I i II turnusu kolonii w ŁAZACH.
Wykaz – I turnus:

Wykaz -II turnus: