Karta Planeta Młodych
na polskim rynku już od 20 lat!

Karta Planeta Młodych na polskim rynku istnieje od 2002 roku.

Od stycznia 2013 roku Karta stała się dostępna dla wszystkich osób w wieku od 5 do 39 lat.

W sprzedaży warianty Karty obejmujące ochroną terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady.

W lipcu 2015 roku w sprzedaży pojawiała się Karta Planeta Młodych Plus dla osób do 59 roku życia.

Od września 2019 roku, w ramach Karty Planeta Młodych ochroną mogą być objęte dzieci już od 4 roku życia.

Od grudnia 2021 roku dostępne są Karty Planeta Młodych Family oraz Planeta Młodych Family Max przeznaczone dla rodzin składających się dwóch osób dorosłych poniżej 59 roku życia oraz jednego dziecka w wieku o 4 do 18 lat lub dwóch osób dorosłych poniżej 59 roku i dwójki dzieci w wieku od 4 do 18 lat.

Posiadacze Kart mają możliwość rozszerzenia ochrony o opcje dodatkowe takie jak:

ubezpieczanie bagażu podróżnego
ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu
ubezpieczenie w stanie nietrzeźwości
ubezpieczenie rozszerzające ochronę o pracę fizyczną
ubezpieczenie od kosztów leczenia chorób przewlekłych
ubezpieczenie zwiększające sumę kosztów leczenia do kwoty 100 000 EUR
W chwili obecnej Karta Planeta Młodych, Planeta Młodych Plus, Planeta Młodych Family oraz Planeta Młodych Family Max występują w sześciu wariantach różniących się zakresem i sumą ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od Kosztów Leczenia czyli KL
Ubezpieczenie od Kosztów Leczenia czyli KL to w najważniejsza składową polisy turystycznej. Suma ubezpieczenia od Kosztów Leczenia w przypadku wszystkich wariantów Travel Kart Planeta Młodych wynosi 60 000 EUR.

W ramach tej kwoty ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia, związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwych wypadkiem wymagającym natychmiastowej pomocy, które nastąpią w trakcie podróży zagranicznej. Z ubezpieczenia KL pokrywane są także koszty transportu medycznego do kraju zamieszkania a w razie śmierci koszty przewozu zwłok lub pogrzebu za granicą. W ramach Kart Planeta Młodych Travel, ochroną ubezpieczeniową objęte są również koszty związane z zachorowaniem na choroby tropikalne, o ile klient poddał się obowiązkowym szczepieniom. Koszty związane z powikłaniami ciąży do 32 tygodnia oraz przedwczesnym porodem, który nastąpił nie później niż w 32 tygodniu ciąży (także koszty opieki medycznej nad noworodkiem). W ramach ubezpieczenia pokrywane są również do kwoty 600 EUR koszty leczenia stomatologicznego. Koszty Leczenia w ramach Kart Planeta Młodych pokrywane są, zgodnie z wybranym zakresem ubezpieczenia, w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, który nastąpi w trakcie nauki, pracy umysłowej lub fizycznej, rekreacyjnego uprawiania sportu, uprawianie sportów ekstremalnych oraz wyczynowego uprawiania sportu.

Wszystkie Karty Planeta Młodych zawierają Koszty Leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19. W ramach pakietu zawartego w Kartach zakupionych po 1 września 2021 roku ubezpieczyciel pokrywa koszt kwarantanny oraz testów RT-PCR w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia COVID-19.

Osoby chorujące na choroby przewlekłe powinny rozszerzyć polisę o zwyżkę w tym zakresie.

Istnieje możliwość powiększenia sumy Ubezpieczenia Kosztów Leczenia do równowartości 100 000 EUR, przez zakup stosownej zwyżki. Wraz z zwiększeniem sumy Kosztów Leczenia, podwyższeniu ulegają również koszty poszukiwań i ratownictwa, które zostają zwiększone 50 000 PLN. W ramach ubezpieczenia pokrywane są również Koszty ratownictwa i poszukiwań w górach i na morzu do kwoty 30 000 PLN w ramach wybranego pakietu.

Dodatkowo istniej możliwość rozszerzania ochrony w zakresie Kosztów leczenia o szkody powstałe po spożyciu alkoholu do 0,5‰ poprzez dokupienia rozszerzenia.

Ochronę można również rozszerzyć o szkody powstałe wskutek ataku terrorystycznego.

Ubezpieczanie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym czyli OC
Ubezpieczanie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym czyli OC obejmuje odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, wobec osób trzecich za szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z czynów niedozwolonych Ubezpieczonego dokonanych w trakcie podróży zagranicznej. Suma ubezpieczenie OC wynosi 30 000 EUR. Ubezpieczenie, w zależności od wykupionego wariantu, pokrywa również szkody powstałe w trakcie rekreacyjnego uprawiania sportu, uprawianie sportów ekstremalnych oraz wyczynowego uprawiania sportu. Suma ubezpieczenie OC za szkody spowodowane w trakcie uprawiania sportu wynosi 20 000 EUR.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, czyli NNW
Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, czyli NNW to ubezpieczenie z którego wypłacone jest odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, skutkujący trwałym inwalidztwem bądź śmiercią powstałym na skutek nieszczęśliwego wypadku. W ramach Kart Planeta Młodych można nabyć ubezpieczenia NNW na kwotę 20 000 PLN lub 7 000 PLN.

Ubezpieczenie NNW zawarte w Kartach Planeta Młodych obejmuje szkody powstałe zarówno w Polsce jak i za granicą, domu, szkole, w trakcie pracy czy w podróży. Jeśli pracujesz fizycznie możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia w tym zakresie dokupując zwyżkę. W ramach Kart ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w czasie wolnym, również w trakcie rekreacyjnego uprawiania sportu. Osoby uprawiające sporty ekstremalne takie jak kitesurfing jazda konna czy wspinaczka skałkowa oraz uprawiające sport w ramach sekcji lub klubów sportowych powinny wybrać Karty w wariantach Sport.

Po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o ubezpieczenia bagażu podróżnego do kwoty 2000 PLN

Karty Planeta Młodych dla osób od 4 do 31 roku życia

Świat z wyłączaniem Polski USA, Kanady i Tajlandii
  OPCJONALNIE
Wariant Sporty ekstremalne KL OC/OC Sport NNW* Cena Bagaż Terroryzm Koszty leczenia
100 000 €
Szkody w stanie nietrzeźwości Choroby przewlekłe Praca fizyczna
TA Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
7000 PLN 220 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 80 PLN 80 PLN 270 PLN
TD Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 240 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 80 PLN 80 PLN 290 PLN
TSA Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
7000 PLN 270 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 80 PLN 80 PLN 310 PLN
TSD Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 330 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 80 PLN 80 PLN 340 PLN
Świat z wyłączeniem Polski
TDV Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 810 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 120 PLN 120 PLN 950 PLN
TSDV Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 870 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 120 PLN 120 PLN 1050 PLN
 

Karty Planeta Młodych dla osób od 31 do 59 roku życia

Świat z wyłączaniem Polski USA, Kanady i Tajlandii
  OPCJONALNIE
Wariant Sporty ekstremalne KL OC/OC Sport NNW* Cena Bagaż Terroryzm Koszty leczenia
100 000 €
Szkody w stanie nietrzeźwości Choroby przewlekłe Praca fizyczna
TAPlus Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
7000 PLN 390 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 120 PLN 150 PLN 450 PLN
TDPlus Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 430 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 120 PLN 150 PLN 510 PLN
TSAPlus Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
7000 PLN 460 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 120 PLN 150 PLN 550 PLN
TSDPlus Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 550 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 220 PLN 150 PLN 620 PLN
Świat z wyłączeniem Polski
TDVPlus Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 980 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 220 PLN 280 PLN 1150 PLN
TSDVPlus Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 1060 PLN 30 PLN 50 PLN 140 PLN 220 PLN 280 PLN 1300 PLN
 

Karty Planeta Młodych dla 2 osób dorosłych do 59 roku życia oraz 1 dziecka od 4 roku życia

Świat z wyłączaniem Polski USA, Kanady i Tajlandii
  OPCJONALNIE
Wariant Sporty ekstremalne KL OC/OC Sport NNW* Cena Bagaż Terroryzm Koszty leczenia
100 000 €
FA Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
7000 PLN 500 PLN 65 PLN 105 PLN 300 PLN
FD Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 560 PLN 65 PLN 105 PLN 300 PLN
FSA Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
7000 PLN 640 PLN 65 PLN 105 PLN 300 PLN
FSD Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 720 PLN 65 PLN 105 PLN 300 PLN
Świat z wyłączeniem Polski
FDV Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 1750 PLN 65 PLN 105 PLN 300 PLN
FSDV Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 1800 PLN 65 PLN 105 PLN 300 PLN
 

Karty Planeta Młodych dla 2 osób dorosłych do 59 roku życia oraz 2 dzieci od 4 roku życia

Świat z wyłączaniem Polski USA, Kanady i Tajlandii
  OPCJONALNIE
Wariant Sporty ekstremalne KL OC/OC Sport NNW* Cena Bagaż Terroryzm Koszty leczenia
100 000 €
FAMax Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
7000 PLN 700 PLN 85 PLN 145 PLN 410 PLN
FDMax Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 800 PLN 85 PLN 145 PLN 410 PLN
FSAMax Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
7000 PLN 850 PLN 85 PLN 145 PLN 410 PLN
FSDMax Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 1020 PLN 85 PLN 145 PLN 410 PLN
Świat z wyłączeniem Polski
FDVMax Nie 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 2450 PLN 85 PLN 145 PLN 410 PLN
FSDVMax Tak 60000 € 30 000/
20 000 €
20000 PLN 2650 PLN 85 PLN 145 PLN 410 PLN

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !