SIGNAL IDUNA Card

SIGNAL IDUNA CARD to najlepsze całoroczne ubezpieczenie turystyczne dla uczniów i studentów oraz miłośników sportów i podroży od 5 do 30 roku życia.

Nasze ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach, już od 74 zł za rok ochrony, dzięki czemu możesz dopasować polisę do swoich potrzeb i podróżować ze spokojną głową!

zabezpieczenie w razie nagłego zachorowania na COVID-19

szeroki zakres usług assistance

ochrona podczas wykonywania praktyk studenckich i szkolnych

amatorskie uprawianie sportów włączone do ochrony

Kupując ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA CARD, możesz być spokojny, jeśli podczas podróży zgubisz dokumenty, dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub stan Twojego zdrowia pogorszy się.

W takim przypadku pokryjemy koszty leczenia związane z wizytą u lekarza, zakupem leków czy hospitalizacją, a szeroki zakres usług assistance zagwarantuje Ci rozmowę z lekarzem w języku polskim oraz transport do Polski lub kraju stałego zamieszkania, jeśli Twój stan będzie tego wymagał.

SIGNAL IDUNA CARD to ubezpieczenie turystyczne, które zapewni Ci również pomoc prawną oraz wsparcie finansowe, jeśli konieczne będzie pokrycie kosztów, w związku odpowiedzialnością cywilną, również spowodowaną uprawianiem sportów.

Zakres ubezpieczenia

SIGNAL IDUNA CARD to zawsze ubezpieczenie:

Kosztów leczenia*, w tym;
kosztów ratownictwa,
assistance,
Ochrony prawnej,
Następstw nieszczęśliwych wypadków,
Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym*.
*Pamiętaj, że ochroną nie są objęte koszty leczenia oraz OC w życiu prywatnym powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju stałego miejsca zamieszkania, USA i Kanady.

Oferujemy Ci do wyboru 3 warianty karty SIGNAL IDUNA CARD. Możesz wybrać najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb:

SIGNAL IDUNA CARD WORLD – 74 zł
SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT – 111 zł
SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT PLUS – 136 zł
Warianty SIGNAL IDUNA CARD różnią się zakresem ubezpieczenia i ceną.

Wszystkie warianty kart obejmują ochroną:
amatorskie uprawianie sportów, w tym również: surfingu, żeglarstwa w charakterze załogi do 10 mil morskich od brzegu, windsurfingu i kitesurfingu,
zaostrzenie choroby przewlekłej zdiagnozowanej i leczonej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej,
wykonywanie praktyk studenckich i szkolnych.
W wariantach World Sport i World Sport Plus ubezpieczane jest dodatkowo uprawianie sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka (m.in. wspinaczka wysokogórska po oznaczonych szlakach, skalna oraz skałkowa do 3 500 m. n.p.m., żeglarstwo w charakterze załogi powyżej 10 mil morskich od brzegu, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting, sztuki walki, i sporty obronne), a także koszty komory dekompresyjnej dla nurkujących.

Wariant World Sport Plus warto wybrać, jeżeli uprawiasz sport wyczynowo.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY