SIGNAL IDUNA Card
Na początku roku szkolnego lub akademickiego zawsze trzeba wykupić obowiązkowe ubezpieczenie. SIGNAL IDUNA Card świetnie sprawdzi się w roli takiego ubezpieczenia. Jest przy tym alternatywą dla ubezpieczeń, oferowanych w szkolnym sekretariacie lub dziekanacie uczelni.
– ochrona przez cały rok w kraju i za granicą
– idealne dla aktywnych, młodych osób uprawiających
– sport amatorski
– szybka pomoc w przypadku trudnej sytuacji
– uprawnia do korzystania ze zniżek, jakie oferują partnerzy ubezpieczyciela

< SIGNAL IDUNA Card zapewni Ci kompleksową ochronę ubezpieczeniową, w tym:
pokrycie kosztów leczenia (ubezpieczenie KL)
kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW)
kosztów wyrządzonej przez Ciebie szkody (ubezpieczenie OC) – obowiązuje poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju stałego miejsca zamieszkania, USA i Kanady.
< SIGNAL IDUNA Card pomoże Ci w każdej sytuacji
W trudnej sytuacji otrzymasz szybką pomoc dzwoniąc lub wysyłając sms do Centrali Alarmowej, która pracuje dla Ciebie 24 h przez 365 dni w roku. Numery do Centrali Alarmowej podane są na karcie SIGNAL IDUNA Card.
< Korzystna alternatywa dla ubezpieczenia obowiązkowego
< Specjalnie dla miłośników sportu
Jeśli amatorsko uprawiasz sport, w tym: surfing, windsurfing i kitesurfing, SIGNAL IDUNA Card zapewni Ci najlepszą ochronę ubezpieczeniową.
< Przegląd stomatologiczny gratis
W drugim roku posiadania karty SIGNAL IDUNA Card możesz skorzystać z darmowego przeglądu stomatologicznego.

Warianty ubezpieczenia
Oferujemy do wyboru 4 warianty karty SIGNAL IDUNA Card. Możesz wybrać najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb:
SIGNAL IDUNA Card POLSKA – 50 zł (NWI 20000 zł, NWS 10000 zł, OC 120000 zł, sporty amatorskie)
SIGNAL IDUNA Card WORLD – 64 zł (KL 60000 €, NWI 15000 zł, NWS 10000 zł, OC 30000 €, sp. amatorskie)
SIGNAL IDUNA Card WORLD SPORT – 111 zł – (KL 60000 €, NWI 20000 zł, NWS 15000 zł, OC 50000 €, sp amatorskie, zimowe, wysokiego ryzyka)
SIGNAL IDUNA Card WORLD SPORT PLUS – 136 zł – (KL 60000 €, NWI 20000 zł, NWS 15000 zł, OC 50000 €, sp amatorskie, zimowe, wysokiego ryzyka, wyczynowe)

Warianty SIGNAL IDUNA Card różnią się zakresem ubezpieczenia i ceną.
Wszystkie warianty zawierają ubezpieczenia NNW i OC. Wszystkie obejmują amatorskie uprawianie sportów, w tym również: surfingu, windsurfingu i kitesurfingu.
W wariantach World, World Sport i World Sport Plus pokrywane są dodatkowo koszty leczenia powstałe za granicą (także rocznej jednej podróży)
W wariantach World Sport i World Sport Plus ubezpieczane jest dodatkowo uprawianie sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka (m.in. wspinaczka skalna lub skałkowa, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting, sztuki walki, i sporty obronne), a także koszty komory dekompresyjnej dla nurkujących.
Wariant World Sport Plus warto wybrać, jeżeli uprawiasz sport wyczynowo. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY