Komunikat specjalny o zawieszeniu realizacji imprez turystycznych do 31.05.2020

Drodzy Klienci,
W związku z aktualną sytuacją, uniemożliwiającą realizowanie podróży turystycznych, Biuro Turystyczne TURYSTA E.S. Nowaczyk zawiesza z dniem dzisiejszym, tj. 31.03.2020, wszystkie organizowane przez nas, wyjazdy turystyczne mające swój początek do 31.05 2020 włącznie. O dalszych decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Wszyscy jesteśmy świadkami nowej, trudnej rzeczywistości, z którą przychodzi nam się zmierzyć.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Klientów, którzy mieli zaplanowany wyjazd do 31 maja o zmianę terminu wyjazdu. Możliwa jest zmiana na dowolny termin, dowolną imprezę w tym lub przyszłym roku.
W tym celu:
• w możliwie jak najszybszym terminie, po unormowaniu się sytuacji z epidemią wirusa, udostępnimy nowe, specjalne oferty, o których zostaną nasi Klienci poinformowani.
• wszyscy Klienci, którzy zdecydują się na zmianę terminu wyjazdu, otrzymają specjalne vouchery na wartość wpłaconej kwoty. Vouchery te będą przeznaczone na przyszłe rezerwacje i będą miały ważność 12 miesięcy.

Klientom, którzy nie zdecydują się na proponowane zmiany terminu, przysługuje prawo rezygnacji i wpłacone kwoty zostaną im zwrócone, ale okres zwrotu należności może zostać wydłużony na podstawie Ustawy o Tarczy Antykryzysowej. Ustawa wprowadza 180 dniowy termin, liczony od dnia powiadomienia podróżnego lub organizatora turystyki o odstąpieniu lub rozwiązaniu umowy. Dopiero po upływie tego terminu, liczony jest 14 dniowy termin do zwrotu przez organizatora turystyki poniesionych przez podróżnego opłat i wpłat.
W przypadku imprez, które rozpoczynają się po 31 maja obowiązują zasady rezygnacji według OWU (Ogólnych Warunków Uczestnictwa) oraz postanowienia Ustawy o Tarczy Antykryzysowej.

Wszystkich uprzejmie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji.
Życzymy wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację, ale jest to siła wyższa, na którą nie mamy wpływu. Nie mogliśmy jej ani przewidzieć, ani uniknąć.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.